Положителните страни на образованието по метода Монтесори

Положителните страни на образованието по метода Монтесори Положителните страни на образованието по метода Монтесорина Монтесори. Образователните системи са склонни да внушават истинска страст у учителите, които преподават по тях. Но какви плюсове прдлага всъщност Методът Монтесори? Акцент върху практическото самостоятелно обучение Методът Монтесори предлага на учениците си класни стаи, отличаващи се със своята красота. Многото […]

Към началото